Grupa Odnowy w Duchu Świętym

 

Kilka ważnych informacji dla tych, którzy chcą coś wiedzieć o tym ruchu w Kościele katolickim:

              Odnowa w Duchu Świętym to wszystko, co sprawia Duch Święty w wierzących w Chrystusa dla ożywienia i wzrostu Kościoła. Uczestniczy w niej każdy, kto otwiera się na Ducha Świętego i wciąż stara się dostosować swoje kroki do Jego natchnień w dziele czynienia Kościoła „czystym i bez skazy” (por. Ef 5,27). Wówczas taki chrześcijanin całym swoim jestestwem zmierza do Ojca, który jest w niebie. Każdego dnia stara się coraz bardziej naśladować Jezusa jako swojego Pana i Mistrza. Wszystko zaś czyni w mocy Ducha Świętego, świadcząc i służąc we wspólnocie i wobec świata.

         Odnowa w Duchu Świętym przybiera różne formy. Najczęstszą są grupy modlitewne, w których ma miejsce uwielbienie Boga, wspólna modlitwa, formacja do dojrzałości chrześcijańskiej i doświadczenie Kościoła jako wspólnoty. W Odnowie pojawiają się także wspólnoty i szkoły ewangelizacji. Członkowie wspólnot podejmują konkretne zobowiązanie odnośnie uczestnictwa we wspólnocie, formacji, posłudze czy sposobu życia. Niektóre ze wspólnot prowadzą życie na podobieństwo zakonnych, ze wspólnotą dóbr włącznie, inne wyrażają jedność przez regularne spotkania, wspólnie podejmowane dzieła.

         Uczestnicy katolickiej Odnowy w Duchu Świętym nie tworzą jakiejś własnej hierarchii czy struktury w Kościele, ale zawsze pozostają w jedności ze swoim biskupem i są gotowi służyć w tym miejscu, w którym żyją lub zostają zaproszeni. Dla współdziałania i wymiany doświadczeń, a także dla uwyraźnienia jedności z hierarchią istnieje koordynacja Odnowy na poziome całego Kościoła, danego kraju oraz poszczególnych diecezji. Są to jednak struktury pomocnicze i służebne. Wszyscy uczestnicy Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym identyfikują się z celami, jakie sformułowało w roku 1994 gremium odpowiedzialne za Odnowę w całym Kościele katolickim.

         Celem odnowy charyzmatycznej w Kościele katolickim jest więc:

1. Pomagać w dojrzałym, stałym i osobistym nawróceniu do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
2. Wspierać i podtrzymywać osobistą i zdecydowaną odpowiedź na osobę, obecność i moc Ducha Świętego.
3. Wspierać i podtrzymywać przyjęcie i korzystanie z darów duchowych, nie tylko w ramach Odnowy, lecz także w łonie całego Kościoła.
4. Podtrzymywać dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, łącznie z ewangelizacją osób będących poza Kościołem, ewangelizacją chrześcijan tylko z nazwy, a także ewangelizacja kultury i struktur społecznych.
5. Podtrzymywać wzrost w świętości przez integrację darów charyzmatycznych z pełnią życia Kościoła.

         Miejscem działania Odnowy, rozwoju, modlitwy jest przede wszystkim parafia, do której przynależą. Opiekunem musi być ksiądz, który dba o prawidłowy rozwój duchowy członków. O poważnych przedsięwzięciach i decyzjach informuje się również księdza proboszcza.

         Tak jak wiara katolicka jest dla ludzi wymagających od siebie wiele, by coś w sobie zmienić, by się nieustannie zmieniać na lepsze i kroczyć za Jezusem, tak i Odnowa w Duchu Świętym jest dla ludzi pragnących dobra, miłości i pogłębienia swej wiary.

 

SPOTKANIA W PIĄTKI PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ

W SALCE POD KOŚCIOŁEM.

ZAPRASZAMY

Kalendarz

«  
  »
n p w ś c p s
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Odwiedzający

  • Wyświetleń: 21383771
  • Odwiedzających: 312583
  • Od: 07-18-2013

Kto przegląda

Obecnie przegląda 3 gości .

Polecamy

Parafia Świętego Krzyża Zakopane     telefon: 880314184 / 18 20 639 71     email:parafia@swkrzyz-zakopane.pl

Zakopane ul.Chałubińskiego 30
34-500 Polska


(c) 2013 Wszelkie Prawa Zastrzeżone