Komunia Święta

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT
 
 


„Kto spożywa Moje Ciało i Krew Moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”
J 6,56


Eucharystia jest spotkaniem z osobowym Bogiem pod postaciami Chleba i Wina, a więc Komunią z Ciałem i Krwią Chrystusa. Kiedy kapłan wypowiada słowa konsekracji, chleb i wino przemieniają się w Ciało i Krew naszego Zbawiciela. Od tej chwili nie ma już chleba i wina, ale jest Ciało i Krew Chrystusa.

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus Chrystus zgromadził swoich uczniów, pouczał ich słowami Pisma św. i dzielił się z nimi chlebem i winem, które przemienił w swoje Ciało i Krew. W ten sposób Jezus zjednoczył swoich uczniów ze sobą. Ostatnia Wieczerza i Najświętsza Ofiara uobecniane są podczas każdej Mszy św. i dziś. Oto po słowach prefacji - wprowadzenia do modlitwy eucharystycznej nad darami - następuje konsekracja i cud przeistoczenia: chleb zamienia się w Ciało, a wino w Krew Chrystusa. Kiedy kapłan, w czasie Mszy św. wymawia słowa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje” oraz „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich Krwi Mojej...”, wtedy chleb i wino przemieniają się w Ciało i Krew Chrystusa. Od tej chwili nie ma już chleba i wina, ale jest Ciało i Krew Chrystusa. Pod postaciami chleba i wina obecny jest Chrystus, prawdziwy człowiek i Bóg. Ta przemiana jest rzeczywista – nie symboliczna - i trwała, to znaczy, że cały Jezus Chrystus jest obecny w każdym najmniejszym okruchu Hostii i każdej kropli Krwi.

Jak często można przystępować do Komunii świętej?
Eucharystia ma postać pokarmu i napoju i jak pokarm i napój jest potrzebna człowiekowi do życia. Dlatego Komunię św. możemy przyjmować codziennie. Każdy w ciągu dnia może dwukrotnie przystąpić do komunii świętej, przy czym jeden raz bez uczestnictwa we Mszy świętej. Jeśli natomiast chcemy przyjąć Eucharystię drugi raz w tym samym dniu, możemy to uczynić tylko uczestnicząc we Mszy świętej.

Jakie są warunki przyjęcia Najświętszego Sakramentu?
Przed przystąpieniem do komunii należy zachować jednogodzinny post eucharystyczny, to znaczy powstrzymać się od picia i jedzenia jedną godzinę. Wyjątek stanowi przyjmowanie leków oraz inne sytuacje związane ze stanem zdrowia - post eucharystyczny nie obowiązuje osób chorych.
Do Najświętszego Sakramentu możemy przystąpić w stanie łaski uświęcającej, to znaczy bez grzechu ciężkiego. Św. Paweł przestrzega, że kto by tego zaniechał, zasługiwałby na potępienie, bo byłby „winien Ciała i Krwi Pańskiej" (1 Kor 10,16; 11,27-29).

Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii świętej
Dekret „Quam singulari” wydany w roku 1910 przez papieża Piusa X, nazywanego papieżem Eucharystii i dzieci, stwierdza, że dzieci mogą przyjmować komunię, kiedy tylko nauczą się rozróżniać konsekrowany Chleb Eucharystyczny od zwykłego chleba i potrafią, odpowiednio do swoich zdolności, zrozumieć podstawowe ,,tajemnice wiary potrzebne do zbawienia”. Na tej podstawie przyjęło się dopuszczanie dzieci do Pierwszej Komunii świętej zazwyczaj w wieku 8-9 lat, a więc w II klasie. Kościół troszczy się o to, by dzieci zawsze przystępowały do ołtarza przygotowane, ale zgodnie z pradawną tradycją warunkiem dopuszczenia do Stołu Pańskiego nie jest wiedza, lecz dar wiary.

Czy katolik może przystąpić do Komunii w Kościele innym niż katolicki?
Jeśli z ważnych powodów (np. znaczna odległość lub zły stan zdrowia) nie możemy uczestniczyć w ofierze Mszy św. w Kościele katolickim, możemy przystąpić do Eucharystii w Kościele prawosławnym. Przystępując do komunii św. w kościele prawosławnym należy przestrzegać Kanonów Kościoła prawosławnego, to znaczy należy zachować post (także od pożycia małżeńskiego) od północy do momentu przyjęcia komunii. Należy również poprosić prawosławnego kapłana o wyrażenie zgody na przyjęcie Najświętszego Sakramentu.
Natomiast w Kościele protestanckim katolik nie może przystąpić do komunii św. Jeśli natomiast nie mamy możliwości uczestniczenia we Mszy św. w Kościele katolickim lub prawosławnym, możemy uczestniczyć w nabożeństwach czy liturgii Wieczerzy Pańskiej.

Cuda eucharystyczne
Prawda o Przeistoczeniu jest tak niezwykła, że nawet wierzącym zdarza się w nią zwątpić. Oto w VIII w. w miejscowości Lanciano we Włoszech żył zakonnik bardzo wykształcony, który zadawał sobie pytanie, czy Chrystus naprawdę jest obecny w Hostii i czy konsekrowane wino jest rzeczywiście Jego Krwią. I oto pewnego razu, po konsekracji w czasie Mszy św., na własne oczy zobaczył, że chleb rzeczywiście staje się Ciałem, a wino Krwią. Przerażony kapłan próbował początkowo ukryć to przed ludźmi, zawijając hostię w kawałek materiału i zakrywając kielich, ale krople krwi kapały obficie na podłogę i całą sprawa stała się szybko znana w całej okolicy. Zarówno cudownie przemieniona Hostia jak i bryłki zakrzepłej Krwi otoczono w Lanciano wyjątkową czcią, które do dziś przechowywane są w bazylice w Lanciano.
Wątpiących nie brakuje i dziś, dlatego w roku 1971 materialne świadectwa cudu z Lanciano poddano szczegółowym badaniom laboratoryjnym. Okazało się, że relikwie to ludzka tkanka mięśnia sercowego oraz krew grupy AB – tej samej, którą zidentyfikowano przy analizie Ciała ( do grupy AB należą również ślady krwi zachowane na Całunie Turyńskim!).
Cud przemienienia jest niezwykły. Św. Teresa z Lisieux napisała, że gdybyśmy mieli pełną świadomość tego, co się dokonuje podczas Eucharystii, to „służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów".

Kalendarz

«  
  »
n p w ś c p s
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Odwiedzający

  • Wyświetleń: 21383771
  • Odwiedzających: 312583
  • Od: 07-18-2013

Kto przegląda

Obecnie przegląda 0 gości .

Polecamy

Parafia Świętego Krzyża Zakopane     telefon: 880314184 / 18 20 639 71     email:parafia@swkrzyz-zakopane.pl

Zakopane ul.Chałubińskiego 30
34-500 Polska


(c) 2013 Wszelkie Prawa Zastrzeżone